Parsedia Logo-02

פרדסיה פרויקטים בע"מ הוקמה בשנת 2007
והינה החברה המובילה בישראל במתן שירותי פיתוח תוכנה בטכנולוגיות ותיקות.

שירותי פיתוח ב-Delphi

מומחים בפיתוח, תחזוקה ושיפור ביצועים בסביבת דלפי

הסבה לטכנולוגיות חדישות

מומחים בהסבת מערכות דלפי לטכנולוגיות החדישות ביותר (.NET )

שילובי טכנולוגיות

מומחים בהוספת מודולים אינטרנטיים ואפליקציות סלולריות Side by Side למערכות ותיקות

הכשרת מפתחים בטכנולוגיות ותיקות

מומחים בהכשרת דור חדש של מפתחי דלפי

בין לקוחותינו

logo-01 logo-02 logo-03 logo-04 logo-05 logo-06 logo-07 logo-08 logo-09 logo-10 logo-11 logo-12 logo-13 logo-14 logo-15 logo-16